درباره ما

Logo.3
advanced divider
Previous slide
Next slide
advanced divider

گروه پزشکان آرا مدیکال

Logo.3

دکتر فرشاد ابولقاسم زاده

( فوق تخصص ارتوپد و تومور )

دکتر مهدی ثانی

( مدیر گروه پزشکی آرا )

دکتر محمود خوانساری

( متخصص جراحی ترمیمی و زیبایی )

دکتر حامد اکبری

( متخصص جراحی ترمیمی و زیبایی )

دکتر امید رضا علی احمدی

( پزشک پوست و زیبایی )

خانم رجبی

( کارشناس ارشد پوست و زیبایی )